Testemonies

Det kræver mod at turde hyre en dygtig ledelsescoach, fordi det kan være en uvant situation som leder eller direktør at blive overvåget, vurderet og bedømt. 

Det er sjældent, at jeg får lejlighed til at blive oprigtigt sparret med om min facon og ledelsesevne.
Det begynder med en aftale om gensidig tillid, og jeg valgte at turde give mig hen til at blive set igennem, vurderet og støttet til en forbedring, jeg muligvis ikke selv havde erkendt, at jeg trængte til.
Jeg opdagede hurtigt, at jeg kunne være tryg i denne relation, fordi Kim er et ikke-dømmende, gennembegavet og etisk menneske.

Hvad der ses ude fra.

Når Kim betragtede mig i min relation til medarbejderne, bemærkede han skjulte skift i magtstrukturer og gennemskuede medarbejderes respons via deres handlinger og kropssprog. Kim har en særlig evne til at gennemskue alt det utalte, der foregår i rummet: skjulte intentioner og reaktioner, forskydninger af magtbalancer, utryghed,, glæde og trods. Samtlige energier, der hersker i et rum, hvor professionelle mennesker interagerer observerer han. 

Efter hver session fortalte han mig, hvad han havde set. Han tydeliggjorde for mig, hvad der sker, når jeg agerer på en given måde, og viser, hvad der sker, hvis jeg agerer anderledes.
Sammenhænge blev tydeligere for mig, og jeg fik både praktiske og teoretiske redskaber til at ændre og forbedre gruppedynamikken via min egen adfærd, mine ord, og min kropsholdning.

Kompetent og med afkast


Det var som ren magi. Der opstod kontant afregning i gruppedynamikken.
Ændringerne i min adfærd formede gruppen på en langt mere positiv måde. Mine medarbejdere er gladere. De producerer mere. De slapper af. Mit forhold til min leder er blevet bedre.
Rent personligt føler jeg mig langt mere kompetent og hvilende i min lederrolle, og nyder at se afkastet som økonomisk gevinst for min virksomhed og gladere medarbejdere.

For de mellemledere, ledere og direktører, der oprigtigt ønsker sig at tage ansvar for ledelsesmæssige forbedringer i deres respektive virksomheder, vil jeg vil til hver en tid anbefale Kim Foss Lund som ledelsesuddanner og ledelsescoach. Han viser dig, hvad du selv kan ændre, og så får du redskaberne til at gøre det.  
Det er en ubeskrivelig følelse at stå og være kompetent til selv at ændre det hele.

Guxi M Abel. Afdelingsleder i Flyhjælp Aps