Kategorier
Hvad andre har sagt om ledelse

Flere og flere mennesker bliver syge af deres arbejde.

Samtidigt søger vi en højere mening med det vi gør. Vi vil både investere os selv, og vores tid i vores arbejde. Men hvorfor, når det tilsyneladende ikke er godt for os?

Der var engang, hvor arbejde var et spørgsmål om at leve og overleve. Bonden gik i marken og dyrkede afgrøder, først og fremmest til videre salg, dernæst til eget forbrug. Livet var hårdt, og ofte indtraf døden inden bonden blev 55 år. Slidt op af hårdt fysisk arbejde, dårlige leveforhold og livsvilkår.

Arbejde for at leve? Leve for at arbejde?

I dag kan spørgsmålet passende være, om vi arbejder for at leve, eller vi lever for at arbejde? Jo jo, vi arbejder for at kunne leve, vil mange sige. Det handler om velstand og det gode liv. Bolig, bil, børn og borgelighed – gennem belastende arbejde! Arbejdslivet er stadig hårdt for nogle, også fysisk, men rigtigt mange har et hårdt arbejdsliv på psykisk og mentalt. Mødet med borgere, kunder, elever og klienter kræver nærvær, varme hænder og tid, her og nu.

Vi er verdens (næst) lykkeligste folk. Det er vi fordi vi har høj social og økonomisk tryghed. Med et stabilt statsapparat og en velfungere samfundsstruktur. Vi behøver ikke at være bange for vores morgendag, vores økonomi og vores tryghed. Vores demokrati fungerer. Vi har rum og plads til at leve vores liv.

Dannelse og uddannelse

Vi er veluddannede og har gennem hele uddannelsessystemet udviklet høj ansvarlighed og ordentlighed. Pligtfølelsen er stærk og vi har lært vores plads at kende. Ud på arbejdsmarkedet og i gang med at betale tilbage til den fælles kasse.

Men samfundet og borgerne har ændret sig. Etik og moral. Ordentlighed og redelighed betyder noget. Arbejdstagere forventer at blive behandlet ordentligt mod at investere deres kompetencer og ressourcer i virksomheden. Men det synes som om denne kontrakt har en ubalance. Som om arbejdsgiverne fortsat leder deres virksomheder ud fra devisen ”kan du ikke lide lugten…”. Det virker som om de har overset, eller ligefrem overhørt, at arbejdstagerne forventer andet og mere af deres arbejdsplads, fordi kunden forventer andet og mere af virksomheden.

Advokatbranchen som eksponent for de kommende generationers krav.

For nyligt læste jeg at advokatbranchen oplever stigende udfordringer med at tiltrække og fastholde, især unge, medarbejdere. Årsagen skal findes i 2 forhold: En forventning om ordentlighed i ledelsen. Og en forventning om høj etik og moral. 

De unge forventer ordentlighed i ledelsen – altså forstået som, at de oplever at blive ledet, coachet, støtte og udviklet af deres ledere. Men at være leder i advokatbranchen er betinget af andre strukturelle forhold, end i mange andre brancher. Her bliver man leder, og partner, hvis man er flittig med regningsblokken og forstår at fakturere (kort og lidt firkantet sat op, men…). Det er altså ikke et spørgsmål om personlige kvaliteter eller egenskaber, men ren KPI og profitmaksimering, der er nøglen til lederposten. Her er altså ledere som ikke prioriterer empati og intuition. Omsorg, nysgerrighed, tilstedeværelse og tid på deres medarbejdere. Måske ud fra devisen om, at ”kan det ikke faktureres, eksisterer det ikke!”

Dernæst forventer de unge at der er et etisk og morals kodeks. At man forpligter sig på at opføre sig ordentligt. Det er derfor de unge går forrest lige nu, i kampen for klimaet. Advokatbranchen bliver eksponent for netop denne manglende vilje, eller evne, til at opføre sig ordentligt. De unge vil være med til at gøre en forskel, for verden, ikke for partnere og aktionærer. Det skal give mening, og det skal være bæredygtigt.

Værdierne har gjort deres indtog hos medarbejderne.

De unge er lige nu eksponenten for den udvikling, men deres forældre og bedste forældre er også med på den rejse. De går desværre bare ned med stress i stedet for. Fordi de netop arbejder for at leve, og levere tryghed, rammer og muligheder til familien. De føler for de samme prioriteter som de unge, men de evner ikke at leve dem. Det har de nemlig ikke lært.

Så når de går ned med stress så er det fordi der er en skarp diskrepans mellem det de selv tror på, deres værdier, og det som de gør i tjeneste af virksomheden.

Omvendt bliver virksomhederne nødsaget til at stoppe op, og erkende at den rene profitjagt og den konstante forventning om at løfte KPI´erne med lige et par procent mere i forhold til sidste år, ikke kan blive ved. 

For spørgsmålet er, for hvem vi bliver ved med at øge omsætningen, løfte bundlinjen, øge afkastet og forretningen, for? 

Stop mens legen er god!

Der mangler meningsskabelse for aktionærer, bestyrelser, virksomhedsledere, faglige organisationer og medarbejder. Hvis vi ikke blot skal leve for at arbejde, men i stedet arbejde for at leve – så må der andre boller på suppen, og det skal være nu!