Livet handler ikke kun om arbejde!

Eller, i virkeligheden skal den enkelte jo netop finde ud af, om man arbejder for at leve, eller lever for at arbejde. Der er ikke noget galt i det valg, når blot der er tale om, at der er foretaget et valg, om det ene eller det andet.

Der tales meget om work-life-balance. Som et udtryk for at finde ud af, at balancere sit liv mellem, det at gå på arbejde som en del af sit liv, og det at have prioriteter som handler om, andet end netop at gå på arbejde.

Camilla Kring, Supernavigator.com, har udviklet et koncept til at støtte virksomheder i skabe arbejdspladser som inddrager balancen mellem arbejdspladskrav og og individets krav til et liv ved siden af arbejdet. Camilla Krings budskab er, at vi som medarbejdere skal formå at omfavne det faktum at arbejdslivet er blevet flydende, ligesom vores familieliv, og at medarbejderen som Supernavigatør, kan lære at tage ansvar for at eget liv, produktivitet og livskvalitet.

Tidsløst arbejdsliv

2/3 af danskerne anser det ikke for problematisk at tjekke arbejdsmail, når de er på ferie og om nødvendigt svare på mails. Det tidsløse og grænseløse arbejdsliv er blevet en norm, som også opfattes som en frihed. At vi kan arbejde til enhver tid, når vi lyster, også selvom det er en tid forbeholdt familien. Det selvvalgte, at leve for at arbejde, eller?

Morten Albæk, derimod, argumenterer for at det er en illusion at dele livet op i forskellige bevidshedsstadier, som eksempelvis arbejdsliv, familieliv, fritidsliv og så videre. Livet, siger Morten Albæk, er og forbliver nu én gang en unik størrelse, nemlig liv – som så indeholder forskellige funktioner, alt efter hvilken rolle man nu er i. For Morten Albæk er hovedbudskabet at vi bilder os selv ind, at liv leves i forskellige kasser, og at disse er adskilte, men at faktum er, at vi har kun ét liv – og det bruger vi på både, at arbejde, at være forældre, at være venner, at dyrke sport og så videre.

Lederen skal sætte rammerne

Som leder har jeg sat følgende rammer for mine medarbejdere.

Vi skal have som mål at vi når vores arbejde inden for den nomerede tid. Forudsætningen for at det kan lade sig gøre er, at vi arbejder bevidst med planlægning, prioritering og struktur. Her har jeg fundet stor værdi i, at inddrage læren fra Stephen R. Coveys “7 gode vaner”, hvor især de 5 første vaner: 

Vær proaktiv

  • tag initiativet, sæt dagsordnen. Som eksempel kan nævnes, at fortælle kunden hvornår en given løsning kan være klar, frem for at spørge kunden, hvornår de vil have løsningen. Derved holder medarbejderen initiativet og kan indregne produktionen i sine øvrige gøremål.

Begynd med slutningen.

  • Visualiser hvilket resultat du skal nå, kan du også sikre dig, at dine aktiviteter og gøremål i dagens løb, fører dig frem til din slutning. Med andre ord, handler det om at forblive fokuseret på hvad det er du skal arbejde med, og dermed også træffe kvalificeret beslutninger om, om du skal lade dig forstyre af udefrakommende faktorer, som en opgave der bliver bragt ind i den hverdag, og hvor du skal tage stilling til om, den skal prioriteres nu, eller flyttes til senere.

Gør det første først

  • Er kort fortalt, når du tager at være proaktiv og begynd med slutningen – og gør det. Altså at du rent faktisk gør det, som du har sat dig for. Der ligger også en prioritering heri. Nemlig at tage stiling til hvilke af dine opgaver du betragter, som GYS, GUF og GAB opgaver – altså opgaver som du enten frygter fordi de bringer dig ud af din komfort zone, eller opgaver som du trives med og klart føler dig trygge ved, eller opgaver som du dybest set ikke lader dig udfordre eller motiver af.

Tænk vind/vind, 

  •  er i virkeligheden noget så simpelt som samarbejde og videns deling. Alt for ofte har jeg mødt medarbejdere som hæger om deres viden og kompetence, som titulerer dem selv som eksperter, og som altid tager ordet med en selvhøjtidelighed for lige at informere om stort, og især småt, inden for netopd deres ekspert felt. At trænde disse medarbejdere i at forstå, at viden kun er noget værd når den bliver delt, er at arbejde med at tænke vind/vind. Når de erkender, og ser værdien af netop at dele viden, og inddrage andres erfaringer og indsigter i ekspertfeltet, oplever medarbejderen pludseligt at værdien af deres viden mangedobles, til gavn for kunder og kollegere og – ja, dem selv.

Arbejdet med planlægning, prioritering og struktur, basseret på disse 5 punkter, har erfaringsmæssigt betydet, at jeg har kunne begrænse overarbejdet til et absolut minimum, men som derfor også har betydet at medarbejderne, når det har været nødvendigt, har bakket fuldstændigt op og givet den en ekstra skade – fordi det var undtagelsen, ikke reglen.