Kims manifest

Faglig og personlig udvikling

I mit virke som din leder er det vigtigste for mig at gøre en forskel for dig. Derfor er det mit mål at du kan finde støtte og opbakning i hverdagen, såvel fagligt som personligt.

Din faglige og personlige udvikling ligger mig meget på sinde. Du kan derfor forvente at jeg løbende vil holde mig orienteret om din udvikling og yde dig maksimal støtte og opbakning.

Jobglæde og trivsel

At du trives på jobbet er for mig en selvfølge. men jeg ved naturligvis godt, at det ikke altid er tilfældet. Du skal derfor vide at du altid kan komme til mig, hvis ikke du trives. Så vil jeg bestræbe mig på, at finde en acceptabel og holdbar løsning sammen med dig.

Det er okay af fejle

Ingen er fejlfri, heller ikke jeg. Det er derfor fuldt legalt at begå fejl, når blot du altid sørger for at indrømme dine fejl, undskylde til dem det går ud over, og forpligtiger dig på at lære af fejlen.

Positivitet

Positive mennesker skaber positive resultater. Derfor skal der være plads til at have det sjovt i hverdagen. men det er også okay at have en off-day – så skal du blot fortælle os andre det, så vi undgår dumme konflikter og dårlig stemning. Jeg vil forpligtiget mig på at tage ansvar for at skabe rammer for den positive stemning, hvis du vil forpligtiget dig på at bidrage hertil.

Balance mellem arbejde og privatliv

Livet handler ikke kun om arbejde, derfor er det mit mål at vi kun sjældent arbejder over. Meget overarbejde betyder mindre arbejdsglæde, og det skaber ikke gode resultater, men resulterer blot i stress og sygefravær. Derfor skal du vide at du altid kan komme til mig, når du føler at arbejdsdagen og opgaverne tager overhånd, så lover jeg dig, at medvirke til at sikre en ordentlig afvikling af arbejdsopgaverne og medvirke til at give dig arbejdsglæden igen.

Tillid

Tillid er en nøgleværdi for mig. Jeg er overbevist om, at du har den faglighed og kompetence der skal til for at udfylde din jobfunktion. Jeg opfordre dig derfor til at “misbruge” min tillid på det groveste. Tag ansvar for dit arbejde og dine opgaver. Tag stilling til dine sager og træf dine beslutninger. Jo mere du gør brug af dine kompetencer og din faglighed, jo bedre og dygtigere bliver du. Jo mere du tror på dig selv, jo større selvtillid og selvrespekt får du. Og så er du naturligvis altid velkommen til at få min mening, holdning og stillingtagen, jeg vil meget gerne støtte dig i din beslutningsproces.

Rummelighed og mangfoldighed

Rummelighed og mangfoldighed skaber en spændende verden. Vi er alle forskellige, og for at blive behandlet ens, må vi alle behandles forskelligt. Derfor forventer jeg også at du altid giver plads til andre og deres meningere. At du er lydhør overfor andres argumenter, og at du også tager stilling selv, og bidrager. Men at det altid sker i en positivt ånd. Hvis du gør det så lover jeg dig, at du altid vil kunne få indflydelse og medansvar på filialens drift og udvikling, og din og dine kollegers hverdag. Dog med det forbehold, at jeg naturligvis har det sidste ord,

Siger hvad jeg gør, holder hvad jeg lover.

Hvis jeg siger ét, og gør noget andet, må du endelig fortælle mig det. Hvis jeg taler mere end jeg lytter,  må du endelig fortælle mig det. Hvis jeg ikke holder ord, må du endelig fortælle mig det. Hvis du mener jeg kan udvikle mig, og blive en endnu bedre leder, må du endelig fortælle mig det. Gerne med konkrete eksempler. Jeg er trods alt ikke et orakel, og mit job skal også udvikle mig hele tiden.